HYEWORLD - Ռեֆերատների անվճար բազա

template21

ՊԱՏՎԻՐԵԼ ՌԵՖԵՐԱՏ

Պատվիրել ռեֆերատ

Արտադրանքի ¥աշխատանքի և ծառայության¤ ինքնարժեքի մեջ մտնող ծախսերի դասակարգումը

Տնտասագիտություն

Արտադրանքի ¥աշխատանքի և ծառայության¤ ինքնարժեքի մեջ մտնող ծախսերի դասակարգումը

КАЧЕСТВО И ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА КАЧЕСТВО, ЦЕННОСТЬ И СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

Տնտեսագիտություն

КАЧЕСТВО И ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА КАЧЕСТВО, ЦЕННОСТЬ И СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԵՐ

Տնտեսագիտություն

ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԵՐ

meaning of the word and its components

Գրականություն

meaning of the word and its components

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԵՎՐՈՊԱՐՏԱՏՈՄՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տնտեսագիտություն

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԵՎՐՈՊԱՐՏԱՏՈՄՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

Համաճարակաբանության հիմնական 
կատեգորիաները և հասկացությունները

Կենսաբանություն

Համաճարակաբանության հիմնական կատեգորիաները և հասկացությունները

ՀՆԱ-ի հաշվարկման արտադրական մեթոդը ՀՆԱ-ի հաշվարկը եկամուտների օգտագործման մեթոդով ՀՆԱ-ի հաշվարկը եկամուտների ձևավորման (բաշխման) մեթոդով

Բժշկություն

ՀՆԱ-ի հաշվարկման արտադրական մեթոդը ՀՆԱ-ի հաշվարկը եկամուտների օգտագործման մեթոդով ՀՆԱ-ի հաշվարկը եկամուտների ձևավորման (բաշխման) մեթոդով

Շուկայի սեգմենտավորում և նպատակային սեգմենտի ընտրություն

Մարքեթինգ

Շուկայի սեգմենտավորում և նպատակային սեգմենտի ընտրություն

История развития банковского дела

Տնտեսագիտություն

История развития банковского дела

Արժեթղթերի գրանցմանն առավելություները

Տնտեսագիտություն

Արժեթղթերի գրանցմանն առավելություները

Աշխատավարձի էությունը, տեսակները և սկզբունքները

Տնտասագիտության տեսություն

Աշխատավարձի էությունը, տեսակները և սկզբունքները

Սպառում, Խնայողություն և Ինվեստիցիա

Տնտեսագիտություն

Սպառում, Խնայողություն և Ինվեստիցիա

Շուկայական մեխանիզմ

Տնտեսագիտություն

Շուկայական մեխանիզմ

Արտադրական ծախքեր, շահույթի էությունը եւ նրա մեկնաբանումները

Տնտասագիտություն

Արտադրական ծախքեր, շահույթի էությունը եւ նրա մեկնաբանումները

Հիշողության հիերարխիկ կառուցվածքը Քեշ հիշողության կազմակերպում Դինամիկ հիշողություն

Ինֆորմատիկա

Հիշողության հիերարխիկ կառուցվածքը Քեշ հիշողության կազմակերպում Դինամիկ հիշողություն

Ռենե Ֆրանսուա Օգյուստ Ռոդեն

Գրականություն

Ռենե Ֆրանսուա Օգյուստ Ռոդեն

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ

Տնտասագիտության տեսություն

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ԵՎ ԱՊԱԳԱ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

Տնտեսագիտություն

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ԵՎ ԱՊԱԳԱ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

Կյանքի ապահովագրության առանձնահատկությունները, ‎ֆինանսական գործառույթների պլանավորման սկզբունքները

Ապահովագրություն

Կյանքի ապահովագրության առանձնահատկությունները, ‎ֆինանսական գործառույթների պլանավորման սկզբունքները

Ներդրումների էությունը 7 կառուցվածքը Ներդրումային միջավայրի վերլուծություն (առավելություններն ու թերությունները)

Տնտեսագիտություն

Ներդրումների էությունը 7 կառուցվածքը Ներդրումային միջավայրի վերլուծություն (առավելություններն ու թերությունները)

 Ձեռնարկությունների սնանկացումը որպես տնտեսության առողջացման միջոց

Տնտեսագիտություն

Ձեռնարկությունների սնանկացումը որպես տնտեսության առողջացման միջոց

 ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ

Տնտասագիտության տեսություն

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ

 лï³Ó·í³Í é»Ýï³Ý»ñ, Ýñ³Ýó ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý

Տնտեսագիտություն

лï³Ó·í³Í é»Ýï³Ý»ñ, Ýñ³Ýó ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý

Պահանջարկի եւ առաջարկի տեսություն

Տնտեսագիտություն

Պահանջարկի եւ առաջարկի տեսություն

МИГРЕНЬ

Բժշկություն

МИГРЕНЬ

Բանկային պլաստիկ քարտերով հաշվարկների կազմակերպումը

Տնտեսագիտություն

Բանկային պլաստիկ քարտերով հաշվարկների կազմակերպումը

Մանրածախ ապրանքաշրջանառության վիճակագրական վերլուծությունը (ՀՀ նյութերով)

Տնտեսագիտություն

Մանրածախ ապրանքաշրջանառության վիճակագրական վերլուծությունը (ՀՀ նյութերով)

Ագարակային համակարգ

Տնտասագիտություն

Ագարակային համակարգ

Առ¨տրային բանկի գործունեության գնահատման դերը 
արդի պայմաններում

Տնտեսագիտություն

Առ¨տրային բանկի գործունեության գնահատման դերը արդի պայմաններում

Գծային ծրագրավորում: Արտադրանքի օպտիմալ        տեսականու ընտրության խնդիրը: Սարքավորում-ների հզորությունների օպտիմալ օգտագործման խնդիրը

Տնտեսագիտություն

Գծային ծրագրավորում: Արտադրանքի օպտիմալ տեսականու ընտրության խնդիրը: Սարքավորում-ների հզորությունների օպտիմալ օգտագործման խնդիրը

Մ Ա Ք Ս  Վ Ե Բ Ե Ր

Տնտեսագիտություն

Մ Ա Ք Ս Վ Ե Բ Ե Ր

Շուկայի էությունը

Տնտեսագիտություն

Շուկայի էությունը

Անեմիաներ

Բժշկություն

Անեմիաներ

ԳՆԱԳՈՅԱՑՈՒՄԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐՈՒՄ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տնտեսագիտություն

ԳՆԱԳՈՅԱՑՈՒՄԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐՈՒՄ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վարկի տեսակներն ու ֆունկցիաները

Տնտեսագիտություն

Վարկի տեսակներն ու ֆունկցիաները

Ստաֆիլոկոկեր

Բժշկություն

Ստաֆիլոկոկեր

Եկամուտների անհավասարություն ¨ աղքատության  հիմնախնդիր

Տնտեսագիտություն

Եկամուտների անհավասարություն ¨ աղքատության հիմնախնդիր

Օլիգոպոլիստական շուկան և նրա կարգավորման մեխանիզմը

Տնտեսագիտություն

Օլիգոպոլիստական շուկան և նրա կարգավորման մեխանիզմը

ԱՐԺԵՔԻ ԵՎ ՇԱՀՈՒՅԹԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ Ա. ՍՄԻԹԻ ԵՎ Կ. ՄԱՐՔՍԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐՈՒՄ

Տնտեսագիտություն

ԱՐԺԵՔԻ ԵՎ ՇԱՀՈՒՅԹԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ Ա. ՍՄԻԹԻ ԵՎ Կ. ՄԱՐՔՍԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐՈՒՄ

ԲՋՋԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՋՋԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Տնտեսագիտություն

ԲՋՋԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՋՋԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ-ում կիրառվող ակցիզահարկը

Տնտասագիտություն

ՀՀ-ում կիրառվող ակցիզահարկը

ՓՄՁ-երի գործունեության գնահատման արդի մեթոդաբանական հիմնախնդիրները

Տնտասագիտություն

ՓՄՁ-երի գործունեության գնահատման արդի մեթոդաբանական հիմնախնդիրները

Վալյուտային փողառգեքի հասկացությունը դրամական համակարգի վրա

Տնտեսագիտություն

Վալյուտային փողառգեքի հասկացությունը դրամական համակարգի վրա

 лï³Ó·í³Í é»Ýï³Ý»ñ, Ýñ³Ýó ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý

Տնտեսագիտություն

лï³Ó·í³Í é»Ýï³Ý»ñ, Ýñ³Ýó ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý

1.	Բանկերի էությունը
2.	Բանկերի դերը տնտեսության մեջ
ռ¨տրային բանկերի առաջացումը ¨ կառուցվածքը
Ա

Տնտեսագիտություն

1. Բանկերի էությունը 2. Բանկերի դերը տնտեսության մեջ ռ¨տրային բանկերի առաջացումը ¨ կառուցվածքը Ա