HYEWORLD - Ռեֆերատների անվճար բազա

template21

ՊԱՏՎԻՐԵԼ ՌԵՖԵՐԱՏ

Պատվիրել ռեֆերատ

Շահույթի պլանավորման էությունը և անհրաժեշտություն

Տնտեսագիտություն

Շահույթի պլանավորման էությունը և անհրաժեշտություն

.ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Տնտեսագիտություն

.ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ֆինանսների  էությունը,  նրանց ընդգրկած  ապրանքա-իրային  հարաբերություների  ոլորտը

Տնտասագիտություն

Ֆինանսների էությունը, նրանց ընդգրկած ապրանքա-իրային հարաբերություների ոլորտը

Урарту: экономика и культура

Գրականություն

Урарту: экономика и культура

Վալյուտային փողառգեքի հասկացությունը դրամական համակարգի վրա

Տնտեսագիտություն

Վալյուտային փողառգեքի հասկացությունը դրամական համակարգի վրա

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ Քլիրինգային շուկա Բաց աճուրդ

Տնտեսագիտություն

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ Քլիրինգային շուկա Բաց աճուրդ

Տուրիզմի գծով մենեջերի իշխանությունը, հեղինակությունը և անհատականությունը

Տնտեսագիտություն

Տուրիզմի գծով մենեջերի իշխանությունը, հեղինակությունը և անհատականությունը

ԿԱՊԻՏԱԼՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱՆԵՐԸ

Տնտեսագիտություն

ԿԱՊԻՏԱԼՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱՆԵՐԸ

Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման եւ    տարածքային կառավարման համակարգերը Տարածքային կառավարման եւ տեղական      ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները ՀՀ-ում

Տնտեսագիտություն

Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման եւ տարածքային կառավարման համակարգերը Տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները ՀՀ-ում

Ինչպես սովորել անցկացնել ցավըսը

Հոգեբանություն

Ինչպես սովորել անցկացնել ցավըսը

2001-2005թթ. ՀՀ պետական բյուջեի տնտեսավիճակագրական վերլուծությունը

Տնտասագիտություն

2001-2005թթ. ՀՀ պետական բյուջեի տնտեսավիճակագրական վերլուծությունը

Վերազգային կորպորացիաների ծագումն ու զարգացումը

Տնտեսագիտություն

Վերազգային կորպորացիաների ծագումն ու զարգացումը

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԵՎՐՈՊԱՐՏԱՏՈՄՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տնտեսագիտություն

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԵՎՐՈՊԱՐՏԱՏՈՄՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.	Բանկերի էությունը
2.	Բանկերի դերը տնտեսության մեջ
ռ¨տրային բանկերի առաջացումը ¨ կառուցվածքը
Ա

Տնտեսագիտություն

1. Բանկերի էությունը 2. Բանկերի դերը տնտեսության մեջ ռ¨տրային բանկերի առաջացումը ¨ կառուցվածքը Ա

Արժույի փոխարժեքը և դրա վրա ազդող գործոննորը

Տնտեսագիտություն

Արժույի փոխարժեքը և դրա վրա ազդող գործոննորը

Ջրի և ջրամատակարարման
 հիգիենան

Տնտասագիտություն

Ջրի և ջրամատակարարման հիգիենան

Հարկեր

Տնտասագիտություն

Հարկեր

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տնտասագիտություն

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքի սեռային բաժանում

Տնտասագիտության տեսություն

Աշխատանքի սեռային բաժանում

Ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի վերլուծության խնդիրները, նշանակությունը ¨ տեղեկատվական աղբյուրները

Տնտեսագիտություն

Ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի վերլուծության խնդիրները, նշանակությունը ¨ տեղեկատվական աղբյուրները

ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ

Տնտասագիտություն

ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ

Մետաֆիզիկա հասկացության ծագումը և իմաստային փոփոխությունները: Մետաֆիզիկա և դիալեկտիկա:

Տնտեսագիտություն

Մետաֆիզիկա հասկացության ծագումը և իմաստային փոփոխությունները: Մետաֆիզիկա և դիալեկտիկա:

Կառավարչական որոշումներ և ղեկավարի աշխատանքի արվեստ

Տնտեսագիտություն

Կառավարչական որոշումներ և ղեկավարի աշխատանքի արվեստ

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 34

Հաշվապահական հաշվառում

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 34

Анализ и повышение квалификации персонала на предприятии

Տնտեսագիտություն

Анализ и повышение квалификации персонала на предприятии

Տնտեսագիտության տեսության առարկան և ֆունկցիաները

Տնտեսագիտություն

Տնտեսագիտության տեսության առարկան և ֆունկցիաները

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱՆԵՐԸ

Տնտասագիտություն

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱՆԵՐԸ

Ներդրումների էությունը և կառուցվածքը

Տնտեսագիտություն

Ներդրումների էությունը և կառուցվածքը

Արժեքի բազմագործոնային տեսության վերլուծությունը

Տնտեսագիտություն

Արժեքի բազմագործոնային տեսության վերլուծությունը

Ագարակային համակարգ

Տնտասագիտություն

Ագարակային համակարգ

Ինֆլյացիա, էությունը, տարբեր սահմանումները

Տնտեսագիտություն

Ինֆլյացիա, էությունը, տարբեր սահմանումները

Տնտեսական գործունեությոան վերլուծություն

Տնտեսագիտություն

Տնտեսական գործունեությոան վերլուծություն

Облигаций

Տնտեսագիտություն

Облигаций

Մարեթինգային քաղաքականության հայեցակարգը

Տնտեսագիտություն

Մարեթինգային քաղաքականության հայեցակարգը

ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐ¬ՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ¬ՆԵՐՈՒՄ

Տնտեսագիտություն

ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐ¬ՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ¬ՆԵՐՈՒՄ

Բանկը` որպես բանկային համակարգի հանգուցային օղակ

Տնտասագիտություն

Բանկը` որպես բանկային համակարգի հանգուցային օղակ

ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ԱՐԱՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՓՈՐՁԸ

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ԱՐԱՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՓՈՐՁԸ

Օուքենի օրենքը: Ֆիլիպսի կորը

Տնտասագիտության տեսություն

Օուքենի օրենքը: Ֆիլիպսի կորը

Շահույթի պլանավորում

Տնտասագիտություն

Շահույթի պլանավորում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ, ՀԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՐԳԸ , ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Տնտասագիտություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ, ՀԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՐԳԸ , ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ¨ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՈՒՄ ՆՍՏԱՏԵՂԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Տնտեսագիտություն

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ¨ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՈՒՄ ՆՍՏԱՏԵՂԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 21

Հաշվապահական հաշվառում

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 21

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ

Տնտեսագիտություն

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ

ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Տնտեսագիտություն

ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ արժեթղթերի շուկայի ձևավորումը և ներկա վիճակի վերլուծությունը

Տնտասագիտություն

ՀՀ արժեթղթերի շուկայի ձևավորումը և ներկա վիճակի վերլուծությունը