HYEWORLD - Ռեֆերատների անվճար բազա

template21

ՊԱՏՎԻՐԵԼ ՌԵՖԵՐԱՏ

Պատվիրել ռեֆերատ

Ռենե Ֆրանսուա Օգյուստ Ռոդեն

Գրականություն

Ռենե Ֆրանսուա Օգյուստ Ռոդեն

Օժանդակ բանվորների դերն ու նշանակությունը

Տնտասագիտություն

Օժանդակ բանվորների դերն ու նշանակությունը

 Զբաղվածությունը և գործազրկությունը Հայաստանի Հանրապետությունում

Տնտասագիտություն

Զբաղվածությունը և գործազրկությունը Հայաստանի Հանրապետությունում

Ֆինանսական համակարգ: Պետական բյուջե, պետական պարտք

Տնտեսագիտություն

Ֆինանսական համակարգ: Պետական բյուջե, պետական պարտք

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 7

Հաշվապահական հաշվառում

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 7

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Տնտեսագիտություն

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
ԲԱՆԿԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍԻՆ

Տնտեսագիտություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԲԱՆԿԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հաշվապահական հաշվառման առարկան եվ մեթոդները

Տնտասագիտություն

Հաշվապահական հաշվառման առարկան եվ մեթոդները

Արժեթղթերի շուկա

Տնտեսագիտություն

Արժեթղթերի շուկա

ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԸ ՀՀ ՏԵՂԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՆ ՈՒ ԾԱԽՍԵՐԸ ՀՀ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՆ ՈՒ ԾԱԽՍԵՐԸ

Տնտեսագիտություն

ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԸ ՀՀ ՏԵՂԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՆ ՈՒ ԾԱԽՍԵՐԸ ՀՀ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՆ ՈՒ ԾԱԽՍԵՐԸ

Բանկերի էությունը և տեսակները

Տնտեսագիտություն

Բանկերի էությունը և տեսակները

Վերազգային կորպորացիաների ծագումն ու զարգացումը

Տնտեսագիտություն

Վերազգային կորպորացիաների ծագումն ու զարգացումը

Կիսահաղորդիչներ

Ֆիզիկա

Կիսահաղորդիչներ

Մարկետինգի զարգացումը

Մարքեթինգ

Մարկետինգի զարգացումը

Ապահովագրական համակարգը որպես ռիսկերի կառավարման ուղղություն

Տնտեսագիտություն

Ապահովագրական համակարգը որպես ռիսկերի կառավարման ուղղություն

.Աշխատանքի պայմանների էությունը ¨ դասակարգումը

Տնտեսագիտություն

.Աշխատանքի պայմանների էությունը ¨ դասակարգումը

Տնտեսագիտության տեսության առարկան և ֆունկցիաները

Տնտեսագիտություն

Տնտեսագիտության տեսության առարկան և ֆունկցիաները

Գովազդի տնտեսական արդյունավետության գնահատումը ¨ բարձրացման ուղիները ֆինանսաարդյունաբերական խմբերի համակարգում

Տնտեսագիտություն

Գովազդի տնտեսական արդյունավետության գնահատումը ¨ բարձրացման ուղիները ֆինանսաարդյունաբերական խմբերի համակարգում

Բիզնես-պլանի դերը ձեռնարկության գործունեության մեջ, նրա անհրաժեշտությունը  Բիզնես-պլանի բովանդակությունը Բիզնես-պլանի հիմնական ձևերը

Տնտեսագիտություն

Բիզնես-պլանի դերը ձեռնարկության գործունեության մեջ, նրա անհրաժեշտությունը Բիզնես-պլանի բովանդակությունը Բիզնես-պլանի հիմնական ձևերը

Արտահանման խթանման քաղաքականության բարելավման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում

Տնտասագիտություն

Արտահանման խթանման քաղաքականության բարելավման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում

Էրիթրոցիտոզներ

Բժշկություն

Էրիթրոցիտոզներ

Սոցիալական աշխատողի մասնակցությունը աուտիկ երեխաների սոցիալականացման դժվարությունների հաղթահարման գործընթացում

Տնտեսագիտություն

Սոցիալական աշխատողի մասնակցությունը աուտիկ երեխաների սոցիալականացման դժվարությունների հաղթահարման գործընթացում

Հայաստանի Հանրապետությունում իրագործվող հարկային քաղաքականության ընդհանուր դրույթները

Տնտասագիտություն

Հայաստանի Հանրապետությունում իրագործվող հարկային քաղաքականության ընդհանուր դրույթները

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳԼՈԲԱԼԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Տնտեսագիտություն

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳԼՈԲԱԼԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Դրամավարկային համակարգի դերը տնտեսության գործունեության մեջ

Տնտասագիտություն

Դրամավարկային համակարգի դերը տնտեսության գործունեության մեջ

Ավելացված Արժեքի Հարկ

Տնտեսագիտություն

Ավելացված Արժեքի Հարկ

ՏՈՒՐԻԶՄԻ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ,               ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ                          ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՈՒՄ

Տնտեսագիտություն

ՏՈՒՐԻԶՄԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ , ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՈՒՄ

Կարճաժամկետ ֆինանսական կանխատեսումը արտադրական կազմակերպություններում

Տնտեսագիտություն

Կարճաժամկետ ֆինանսական կանխատեսումը արտադրական կազմակերպություններում

Տնտեսական աճի էությունը, գնահատման եղանակները

Տնտասագիտություն

Տնտեսական աճի էությունը, գնահատման եղանակները

ԱՍ 240 ,ԽԱՐԴԱԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԽԱԼՆԵՐԵ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Տնտեսագիտություն

ԱՍ 240 ,ԽԱՐԴԱԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԽԱԼՆԵՐԵ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը անգլերեն

Տնտեսագիտություն

Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը անգլերեն

Ազգային վիճակագրական ծառայության ընդհանուր բնութագիրը

Տնտեսագիտություն

Ազգային վիճակագրական ծառայության ընդհանուր բնութագիրը

Էլեկտրոբային բիզնեսի գործունեության          կազմակերպումը Ms project - ով

Տնտեսագիտություն

Էլեկտրոբային բիզնեսի գործունեության կազմակերպումը Ms project - ով

Управление персоналом предприятия

Տնտեսագիտություն

Управление персоналом предприятия

Բիզնես - պլան հասկացությունը, կիրառման ոլորտները և մշակման կարգը

Վիճակագրություն

Բիզնես - պլան հասկացությունը, կիրառման ոլորտները և մշակման կարգը

   Պետության ֆինանսական համակարգ

Տնտեսագիտություն

Պետության ֆինանսական համակարգ

Խառնվածքը

Հոգեբանություն

Խառնվածքը

Վերլուծական հիմք. հիմնադրույթներ, սահմանումներ և դասակարգումներ

Տնտեսագիտություն

Վերլուծական հիմք. հիմնադրույթներ, սահմանումներ և դասակարգումներ

Պետական բյուջեի էությունը և սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը

Տնտասագիտության տեսություն

Պետական բյուջեի էությունը և սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը

ՕՍՄՈՍ ԵՎ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ՕՍՄՈՍ

Ֆիզիկա

ՕՍՄՈՍ ԵՎ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ՕՍՄՈՍ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

Տնտեսագիտություն

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

Ռազմահոգեբանական պատրաստվածության մոբիլիզացնող մասը

Հոգեբանություն

Ռազմահոգեբանական պատրաստվածության մոբիլիզացնող մասը

1921 թվականի փետրվարյան ապստամբությունը Հայաստանում

Գրականություն

1921 թվականի փետրվարյան ապստամբությունը Հայաստանում

Ձեռնարկության արտաքին տնտտեսական կապերը

Տնտասագիտություն

Ձեռնարկության արտաքին տնտտեսական կապերը

ԳԻՐՔ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ

Տնտեսագիտություն

ԳԻՐՔ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ