HYEWORLD - БЕСПЛАТНАЯ БАЗА РЕФЕРАТОВ

template21

ՊԱՏՎԻՐԵԼ ՌԵՖԵՐԱՏ

Պատվիրել ռեֆերատ

Տեղական ինքնակառավարում

Տնտեսագիտություն

Տեղական ինքնակառավարում

Կառավարման սկզբունքների մշակում Անրի Ֆայոլի աշխատություններում

Տնտեսագիտություն

Կառավարման սկզբունքների մշակում Անրի Ֆայոլի աշխատություններում

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ

Տնտեսագիտություն

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ

ՓՈՂԻ ԾԱԳՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տնտասագիտություն

ՓՈՂԻ ԾԱԳՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Դրամական միջոցների Էությունը ¨ վերլուծության նշանակությունը

Տնտեսագիտություն

Դրամական միջոցների Էությունը ¨ վերլուծության նշանակությունը

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА

Տնտեսագիտություն

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА

Շուկայի սեգմենտավորում և նպատակային սեգմենտի ընտրություն

Տնտեսագիտություն

Շուկայի սեգմենտավորում և նպատակային սեգմենտի ընտրություն

Տրանզիստոր

Ֆիզիկա

Տրանզիստոր

Շուկայական մեխանիզմ

Տնտեսագիտություն

Շուկայական մեխանիզմ

ԴԱՎԻԹ ԱՆՀԱՂԹԻ ԲԺՇԿԱԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԵՏԸ

Գրականություն

ԴԱՎԻԹ ԱՆՀԱՂԹԻ ԲԺՇԿԱԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԵՏԸ

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 23

Հաշվապահական հաշվառում

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 23

ՀՀ Պետական Բյուջեն և նրա դերը

Տնտասագիտություն

ՀՀ Պետական Բյուջեն և նրա դերը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՄԱՍԻՆ

Տնտեսագիտություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՄԱՍԻՆ

ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Տնտասագիտություն

ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ջրի և ջրամատակարարման հիգիենան

Բժշկություն

Ջրի և ջրամատակարարման հիգիենան

 Աշխատանքային ռեսուրսներ հասկացությունը

Տնտեսագիտություն

Աշխատանքային ռեսուրսներ հասկացությունը

Վարկերի հասկացությունը Վարկերը ֆինանսական ակտիվներ են, որոնք

Տնտեսագիտություն

Վարկերի հասկացությունը Վարկերը ֆինանսական ակտիվներ են, որոնք

Գոյություն և չգոյություն

Փիլիսոփայություն

Գոյություն և չգոյություն

Հասարակության սոցիալական կառուցվածքն անցումային տնտեսությունում

Տնտեսագիտություն

Հասարակության սոցիալական կառուցվածքն անցումային տնտեսությունում

եղական ինքնակառավարումն որպես սահմանդրական կարգի հիմունք

Տնտեսագիտություն

եղական ինքնակառավարումն որպես սահմանդրական կարգի հիմունք

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 19

Հաշվապահական հաշվառում

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 19

 Понятие поведенческого маркетинга

Տնտեսագիտություն

Понятие поведенческого маркетинга

Պետական բյուջեն որպես ֆինանսական համակարգի կար¨որագույն օղակ
Պետական բյուջեի եկամուտներն ու ծախսերը

Տնտեսագիտություն

Պետական բյուջեն որպես ֆինանսական համակարգի կար¨որագույն օղակ Պետական բյուջեի եկամուտներն ու ծախսերը

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ

Տնտեսագիտություն

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ

Մեղքի հասկացությունը & ձ&երը

Իրավագիտություն

Մեղքի հասկացությունը & ձ&երը

Ապահովագրական պրեմիաներ, նրանց հիմնական դրույթները

Տնտեսագիտություն

Ապահովագրական պրեմիաներ, նրանց հիմնական դրույթները

Տեղական բյուջեներ

Տնտասագիտություն

Տեղական բյուջեներ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԸ

Կառավարում

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԸ

Ֆինանսների ֆունկցիաները, դրանց դրսևորման փուլերը

Տնտասագիտություն

Ֆինանսների ֆունկցիաները, դրանց դրսևորման փուլերը

Բիզնես պլան

Տնտեսագիտություն

Բիզնես պլան

Բյուջե

Տնտասագիտություն

Բյուջե

Արդյունաբերական և կենցաղային թափոնների կառավարում

Կառավարում

Արդյունաբերական և կենցաղային թափոնների կառավարում

Աուդիտորական գործունեության կարգավորումը և նրա իրավական տեսակները: Աուդիտորական ստանդարտ ԱՍ250

Տնտասագիտության տեսություն

Աուդիտորական գործունեության կարգավորումը և նրա իրավական տեսակները: Աուդիտորական ստանդարտ ԱՍ250

Արտասահմանյան բանկերի վարկաբանկային մոդելները ¨ ներդրումային գործունեությունը

Տնտեսագիտություն

Արտասահմանյան բանկերի վարկաբանկային մոդելները ¨ ներդրումային գործունեությունը

Կապիտալի միջազգային միգրացիան որպես ՄՏՀ գործոն

Տնտասագիտություն

Կապիտալի միջազգային միգրացիան որպես ՄՏՀ գործոն

Газовая промышленность России

Տնտեսագիտություն

Газовая промышленность России

Մրցակցության էությունը ¨ նրա դերը շուկայական  տնտեսությունում

Տնտասագիտության տեսություն

Մրցակցության էությունը ¨ նրա դերը շուկայական տնտեսությունում

Է Կ Ո Ն Ո Մ Ե Տ Ր Ի Կ Ա 
ՌԵԳՐԵՍԻՈՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԾԱՅԻՆ  ՄՈԴԵԼ
. ՓՈՔՐԱԳՈՒՅՆ  ՔԱՌԱԿՈՒՍԻՆԵՐԻ  ԵՂԱՆԱԿԻ  ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Տնտեսագիտություն

Է Կ Ո Ն Ո Մ Ե Տ Ր Ի Կ Ա ՌԵԳՐԵՍԻՈՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԳԾԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼ . ՓՈՔՐԱԳՈՒՅՆ ՔԱՌԱԿՈՒՍԻՆԵՐԻ ԵՂԱՆԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ֆինանսներ

Տնտասագիտություն

Ֆինանսներ

Ապահովագրական ընկերությունների ներդրումային գործունեությունը

Տնտեսագիտություն

Ապահովագրական ընկերությունների ներդրումային գործունեությունը

«Ֆինանսներ» հասկացությունը եւ «ֆինանսները» որպես գիտություն

Տնտասագիտություն

«Ֆինանսներ» հասկացությունը եւ «ֆինանսները» որպես գիտություն

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԸ ՈՐՊԵՍ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ: ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

Տնտեսագիտություն

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԸ ՈՐՊԵՍ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ: ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

Ինսուլին

Բժշկություն

Ինսուլին

Կապի զարգացման մեջ ներդրումների նշանակությունը ¨ ֆինանսավորման աղբյուրները

Տնտեսագիտություն

Կապի զարգացման մեջ ներդրումների նշանակությունը ¨ ֆինանսավորման աղբյուրները

Արտաքին առևտրի պետական կարգավորման մեթոդները և լծակները

Տնտասագիտություն

Արտաքին առևտրի պետական կարգավորման մեթոդները և լծակները