HYEWORLD - Ռեֆերատների անվճար բազա

template21

ՊԱՏՎԻՐԵԼ ՌԵՖԵՐԱՏ

Պատվիրել ռեֆերատ

Տնտեսական ցիկլեր

Տնտեսագիտություն

Տնտեսական ցիկլեր

Տնտեսական օրենքները, տնտեսության պետական կարգավորումը

Տնտասագիտություն

Տնտեսական օրենքները, տնտեսության պետական կարգավորումը

ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK-ի մասին համառոտ ակնարկ

Տնտեսագիտություն

ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK-ի մասին համառոտ ակնարկ

Փոքր և միջին բիզնես

Տնտեսագիտություն

Փոքր և միջին բիզնես

Ֆինանսական համակարգ: Պետական բյուջե, պետական պարտք

Տնտասագիտություն

Ֆինանսական համակարգ: Պետական բյուջե, պետական պարտք

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЕВРОПЕ

Տնտասագիտություն

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЕВРОПЕ

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 28

Հաշվապահական հաշվառում

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 28

ԳԻՐՔ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ

Տնտեսագիտություն

ԳԻՐՔ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ

Է Կ Ո Ն Ո Մ Ե Տ Ր Ի Կ Ա 
ՌԵԳՐԵՍԻՈՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԾԱՅԻՆ  ՄՈԴԵԼ
. ՓՈՔՐԱԳՈՒՅՆ  ՔԱՌԱԿՈՒՍԻՆԵՐԻ  ԵՂԱՆԱԿԻ  ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Տնտեսագիտություն

Է Կ Ո Ն Ո Մ Ե Տ Ր Ի Կ Ա ՌԵԳՐԵՍԻՈՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԳԾԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼ . ՓՈՔՐԱԳՈՒՅՆ ՔԱՌԱԿՈՒՍԻՆԵՐԻ ԵՂԱՆԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

Տնտեսագիտություն

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

Համաշխարհային ֆինանսական կենտրոնները և միջազգային ֆինանսական հոսքերը ՀՀ -ն որպես միջազգային ֆինանսավարկային շուկայի վարկառու

Տնտեսագիտություն

Համաշխարհային ֆինանսական կենտրոնները և միջազգային ֆինանսական հոսքերը ՀՀ -ն որպես միջազգային ֆինանսավարկային շուկայի վարկառու

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Կարճաժամկետ ֆինանսական կանխատեսումը արտադրական կազմակերպություններում

Տնտեսագիտություն

Կարճաժամկետ ֆինանսական կանխատեսումը արտադրական կազմակերպություններում

Բրոքերային գործոնները արժեթղթերի շուկայում և ընկերությունները, որպես միջնորդ ծառայություններ մատուցող անձ

Տնտասագիտություն

Բրոքերային գործոնները արժեթղթերի շուկայում և ընկերությունները, որպես միջնորդ ծառայություններ մատուցող անձ

Պահանջարկի և առաջարկի առաձգականության տնտեսագիտական բովանդակությունը

Տնտասագիտության տեսություն

Պահանջարկի և առաջարկի առաձգականության տնտեսագիտական բովանդակությունը

Էլեկտրոբային բիզնեսի գործունեության          կազմակերպումը Ms project - ով

Տնտեսագիտություն

Էլեկտրոբային բիզնեսի գործունեության կազմակերպումը Ms project - ով

Հիմնական ֆոնդերի մաշվածությունը և ամորտիզացիան

Տնտասագիտություն

Հիմնական ֆոնդերի մաշվածությունը և ամորտիզացիան

Տնտեսական համակարգի էությունը և առանձնահատուկ գծերո.

Տնտեսագիտություն

Տնտեսական համակարգի էությունը և առանձնահատուկ գծերո.

Ինստիտուտները,էֆեկտիվ շուկան

Տնտասագիտություն

Ինստիտուտները,էֆեկտիվ շուկան

 ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ

Տնտասագիտության տեսություն

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ

Мотивация персонала

Տնտեսագիտություն

Мотивация персонала

1.	Փոքր և միջին գործարարություն

Տնտեսագիտություն

1. Փոքր և միջին գործարարություն

ՈՐՈՇՈՒՄ «ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ԴԻԼԵՐԱՅԻՆ ԱՌՔ ՈՒ ՎԱՃԱՌՔԻ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 12-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Տնտեսագիտություն

ՈՐՈՇՈՒՄ «ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ԴԻԼԵՐԱՅԻՆ ԱՌՔ ՈՒ ՎԱՃԱՌՔԻ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 12-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 лï³Ó·í³Í é»Ýï³Ý»ñ, Ýñ³Ýó ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý

Տնտեսագիտություն

лï³Ó·í³Í é»Ýï³Ý»ñ, Ýñ³Ýó ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý

Անձնակազմի կառավարման հիմնախնդիրները

Տնտեսագիտություն

Անձնակազմի կառավարման հիմնախնդիրները

ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿ

Տնտեսագիտություն

ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ..

Տնտեսագիտություն

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ..

Ֆինանսական շուկան,Դրամի շուկան,Կապիտալի շուկան, ֆինանսական գործիքները և մասնակիցները

Տնտասագիտություն

Ֆինանսական շուկան,Դրամի շուկան,Կապիտալի շուկան, ֆինանսական գործիքները և մասնակիցները

Մակրոտնտեսական կարգավորման նախադրյալներ

Մակրոտնտեսագիտություն

Մակրոտնտեսական կարգավորման նախադրյալներ

Адаптация

Բժշկություն

Адаптация

Անմաքս առևտրի խանութ

Տնտեսագիտություն

Անմաքս առևտրի խանութ

Финансовое посредничество и финансовые посредники,	 ,Финансовые рынки и их виды

Տնտասագիտություն

Финансовое посредничество и финансовые посредники, ,Финансовые рынки и их виды

Վճռաբեկ - բողոք

Տնտեսագիտություն

Վճռաբեկ - բողոք

§Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ-ի գործունեության արդյունքների վերլուծությունը և գնահատումը

Տնտեսագիտություն

§Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ-ի գործունեության արդյունքների վերլուծությունը և գնահատումը

ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԵՎ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Տնտեսագիտություն

ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԵՎ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Բնակչության կենսամակարդակ հասկացությունը և նրա ցուցանիշների համակարգը

Տնտեսագիտություն

Բնակչության կենսամակարդակ հասկացությունը և նրա ցուցանիշների համակարգը

   Պետության ֆինանսական համակարգ

Տնտեսագիտություն

Պետության ֆինանսական համակարգ

Սոցիալական աշխատողի մասնակցությունը աուտիկ երեխաների սոցիալականացման դժվարությունների հաղթահարման գործընթացում

Տնտեսագիտություն

Սոցիալական աշխատողի մասնակցությունը աուտիկ երեխաների սոցիալականացման դժվարությունների հաղթահարման գործընթացում

Functional Styles, Peculiarities of Spontaneous Speech

Գրականություն

Functional Styles, Peculiarities of Spontaneous Speech

Ֆինանսների էությունը և նրանց ֆունկցիաները

Տնտասագիտություն

Ֆինանսների էությունը և նրանց ֆունկցիաները

Կառավարչական որոշումներ և ղեկավարի աշխատանքի արվեստ

Տնտեսագիտություն

Կառավարչական որոշումներ և ղեկավարի աշխատանքի արվեստ

Հիմնական միջոցներ

Հաշվապահական հաշվառում

Հիմնական միջոցներ

Միջին գործարարության կառավորումը ¨ դրա զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Տնտասագիտություն

Միջին գործարարության կառավորումը ¨ դրա զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Օժանդակ բանվորների դերն ու նշանակությունը

Տնտասագիտություն

Օժանդակ բանվորների դերն ու նշանակությունը

Վալյուտային փոխարժեքի հասկացությունը

Տնտեսագիտություն

Վալյուտային փոխարժեքի հասկացությունը