HYEWORLD - Ռեֆերատների անվճար բազա

template21

ՊԱՏՎԻՐԵԼ ՌԵՖԵՐԱՏ

Պատվիրել ռեֆերատ

Ազգային տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը Հասարակական վերարտադրությունը և ազգային տնտեսության զարգացումը

Տնտեսագիտություն

Ազգային տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը Հասարակական վերարտադրությունը և ազգային տնտեսության զարգացումը

Ներդրումների էությունը և կառուցվածքը երդրումային միջավայրի վերլուծություն

Տնտեսագիտություն

Ներդրումների էությունը և կառուցվածքը երդրումային միջավայրի վերլուծություն

2.	ՀԱՅԱՍՏԱԻ ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Տնտեսագիտություն

2. ՀԱՅԱՍՏԱԻ ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ШКОЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ Возникновение неоклассической школы менеджмента

Տնտեսագիտություն

ШКОЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ Возникновение неоклассической школы менеджмента

Խառնուրդների և միացությունների կազմման օպտիմիզացիոն խնդիրներ

Տնտեսագիտություն

Խառնուրդների և միացությունների կազմման օպտիմիզացիոն խնդիրներ

Գոյություն և չգոյություն

Փիլիսոփայություն

Գոյություն և չգոյություն

Հարկաբյուջետային քաղաքականություն

Տնտասագիտություն

Հարկաբյուջետային քաղաքականություն

Կյանքի մաքուր ապահովագրություն,նրա առանձնահատկությունները և ակտուարական ընթացիկ արժեքը

Տնտեսագիտություն

Կյանքի մաքուր ապահովագրություն,նրա առանձնահատկությունները և ակտուարական ընթացիկ արժեքը

Teaching Reading Skills

Գրականություն

Teaching Reading Skills

.Բանկերի ծագումը, զարգացումը ¨ գործառնությունները

Տնտեսագիտություն

.Բանկերի ծագումը, զարգացումը ¨ գործառնությունները

Մանրածախ ապրանքաշրջանառության վիճակագրական վերլուծությունը (ՀՀ նյութերով)

Տնտեսագիտություն

Մանրածախ ապրանքաշրջանառության վիճակագրական վերլուծությունը (ՀՀ նյութերով)

ՀՀ սոցիալական վիճակի ազդեցությունը տնտեսության վրա

Տնտասագիտություն

ՀՀ սոցիալական վիճակի ազդեցությունը տնտեսության վրա

Փոխադրումների կազմակերպման մեթոդները: Ինտերմոդալային փոխադրումներ. առավելությունները և թերությունները

Տնտեսագիտություն

Փոխադրումների կազմակերպման մեթոդները: Ինտերմոդալային փոխադրումներ. առավելությունները և թերությունները

Նորմավորում

Աշխատանքի Տնտասագիտություն

Նորմավորում

Մարկետինգային ռազմավարության առանձնահատկությունները անցումային տնտեսության պայմաններում (ՀՀ առևտրային բանկերի օրինակով)

Տնտեսագիտություն

Մարկետինգային ռազմավարության առանձնահատկությունները անցումային տնտեսության պայմաններում (ՀՀ առևտրային բանկերի օրինակով)

Սեփականությունը, որպես մարդկային հարաբերությունների հիմք

Տնտեսագիտություն

Սեփականությունը, որպես մարդկային հարաբերությունների հիմք

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՌԱՐԿԱՆ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Տնտեսագիտություն

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՌԱՐԿԱՆ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 Ապահովագրական ընկերությունների կազմակերպման իրավական հիմքերը ¨ սկզբունքները

Տնտեսագիտություն

Ապահովագրական ընկերությունների կազմակերպման իրավական հիմքերը ¨ սկզբունքները

ԲԻԶՆԵՍ ԷԹԻԿԱ կամ ԽԱՂ ԿԱՆՈՆՆԵՐՈՎ

Տնտեսագիտություն

ԲԻԶՆԵՍ ԷԹԻԿԱ կամ ԽԱՂ ԿԱՆՈՆՆԵՐՈՎ

Ֆինանսական շուկայի էությունը եւ կառուցվածքը

Տնտասագիտություն

Ֆինանսական շուկայի էությունը եւ կառուցվածքը

Ներդրումների էությունը 7 կառուցվածքը Ներդրումային միջավայրի վերլուծություն (առավելություններն ու թերությունները)

Տնտեսագիտություն

Ներդրումների էությունը 7 կառուցվածքը Ներդրումային միջավայրի վերլուծություն (առավելություններն ու թերությունները)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ

Տնտեսագիտություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ

Համաշխարհային պարտքային ճգնաժամը եվ ՀՀ առտաքին պարտքը

Տնտասագիտություն

Համաշխարհային պարտքային ճգնաժամը եվ ՀՀ առտաքին պարտքը

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Տնտեսագիտություն

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Միջազգային վարկեր

Տնտասագիտություն

Միջազգային վարկեր

Ապրանքային շուկայի հիմնական մասնակիցները

Տնտեսագիտություն

Ապրանքային շուկայի հիմնական մասնակիցները

ՇՈւԿԱՅԻ ԷՈւԹՅՈւՆԸ ԵՎ ՍԿԶԲՈւՆՔՆԵՐԸ

Տնտեսագիտություն

ՇՈւԿԱՅԻ ԷՈւԹՅՈւՆԸ ԵՎ ՍԿԶԲՈւՆՔՆԵՐԸ

Информационная база финансового анализа            
Виды и структура баланса                   Цели и задачи финансового анализа

Տնտեսագիտություն

Информационная база финансового анализа Виды и структура баланса Цели и задачи финансового анализа

ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՈՆ ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՖՈՒՆԴԱՄԵՆՏԱԼ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Տնտասագիտություն

ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՈՆ ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՖՈՒՆԴԱՄԵՆՏԱԼ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Վարկի էությունը, ֆունկցիաները և ձևերը Դրամավարկային համակարգի դերը տնտեսության գործունեության մեջ

Տնտեսագիտություն

Վարկի էությունը, ֆունկցիաները և ձևերը Դրամավարկային համակարգի դերը տնտեսության գործունեության մեջ

Փոխատվական կապիտալի շուկայի բնորոշ գծերը

Տնտեսագիտություն

Փոխատվական կապիտալի շուկայի բնորոշ գծերը

Հետաձգված ռենտաներ, նրանց ակտուարական հաշվարկների առաձնահատկությունները

Տնտասագիտություն

Հետաձգված ռենտաներ, նրանց ակտուարական հաշվարկների առաձնահատկությունները

Միջազգային կազմակերպությունները` որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ

Տնտասագիտություն

Միջազգային կազմակերպությունները` որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ

վարկ

Տնտասագիտություն

վարկ

 МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ КАК ОДНА ИЗ ЦЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА

Տնտեսագիտություն

МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ КАК ОДНА ИЗ ЦЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА

Բանկային մարքեթինգի էությունը Բանկային մարքեթինգային գործունեության կառավարման սկզբունքները

Տնտեսագիտություն

Բանկային մարքեթինգի էությունը Բանկային մարքեթինգային գործունեության կառավարման սկզբունքները

ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Տնտեսագիտություն

ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ապրանքի որակի մրցունակությունը և մարկետինգ

Տնտեսագիտություն

Ապրանքի որակի մրցունակությունը և մարկետինգ

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ

Տնտեսագիտություն

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ

Արժեթղթերի շուկայի էությունը , կառուցվածքը եվ ֆունկցիաները

Տնտեսագիտություն

Արժեթղթերի շուկայի էությունը , կառուցվածքը եվ ֆունկցիաները

Տուրիզմի գծով մենեջերի իշխանությունը, հեղինակությունը և անհատականությունը

Տնտեսագիտություն

Տուրիզմի գծով մենեջերի իշխանությունը, հեղինակությունը և անհատականությունը

Ձեռնարկատիրական գործունեություն: Տեսական 
ասպեկտներ
Ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհանուր զարգացման հիմնահարցեր 
Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացումը ՀՀ-ում

Տնտեսագիտություն

Ձեռնարկատիրական գործունեություն: Տեսական ասպեկտներ Ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհանուր զարգացման հիմնահարցեր Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացումը ՀՀ-ում

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 24

Հաշվապահական հաշվառում

Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ ՀՀՀՀՍ 24

Միջին գործարարության կառավորումը ¨ դրա զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Տնտասագիտություն

Միջին գործարարության կառավորումը ¨ դրա զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Սպառում, Խնայողություն և Ինվեստիցիա

Տնտեսագիտություն

Սպառում, Խնայողություն և Ինվեստիցիա